แก้ปัญหาลืมรหัสผ่าน

กรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่าน(Password) ท่านสามารถรีเซตรหัสผ่านได้ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านใหม่ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

1.1 ไปยังหน้า เข้าสู่ระบบ

1.2 คลิกที่ Forgot your passwor? หรือ ลืมรหัสผ่าน?

ขั้นตอนที่ 2

2.1 ใส่อีเมล์ที่ท่านได้เคยทำการสมัครบัญชีเทรด

2.2 กดปุ่ม Send

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อกดปุ่ม Send จาก ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้ายืนยันโค้ดตัวเลข ที่ระบบได้ส่งไปยังอีเมล์ของท่าน

หมายเหตุ โค้ดตัวเลขมีกำหนดเวลาใช้งานแค่ 1 นาที หากท่านทำการยืนยันโค้ดตัวเลขไม่ทันเวลา ระบบจะทำการส่งโค้ดชุดใหม่ให้ท่าน ท่านจำเป็นต้องใช้โค้ดตัวเลขชุดใหม่เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 4

4.1 ตรวจสอบอีเมล์ของท่านที่หัวข้อ Strike ProFx | Password Reset

4.2 จดจำโค้ดตัวเลข หรือ Copy โค้ดตัวเลข เพื่อนำไปใส่ยังช่องยืนยันโค้ดตัวเลข

ขั้นตอนที่ 5

ใส่รหัสโค้ดตัวเลขที่ได้รับจากอีเมล์ของท่านและกดปุ่ม Confirm

หมายเหตุ โค้ดตัวเลขในรูปเป็นโค้ดตัวอย่างเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการรีเซตรหัสผ่านทุกครั้ง

ขั้นตอนที่ 6

6.1 ตั้งรหัสผ่านที่ท่านต้องการ

หมายเหตุ โดยพาสเวิรดส์จำเป็นต้องมีอย่างน้อย 6 ตัวอักษร, มีอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กอย่างน้อย 1 ตัวอักษร,  มีอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัวอักษร, และตัวเลขอย่างน้อย 1 หมายเลข (ไม่สามารถใช้อักษรพิเศษและภาษาไทย)

6.2 กดปุ่ม Set password