เวลาทำการตลาดโลก

ช่วงเวลาเปิดปิดของตลาดForex
เรียกว่า Forex Session Time โดยเวลาเปิดปิดตลาด Forex เมื่อเทียบกับเวลาของเวลาไทย

(ในช่วงหน้าหนาวเวลาของเมืองไทยเวลาจะเร็วขึ้นอีกประมาณ 1 ชั่วโมง)

มันไม่ใช่แค่เรื่องตารางเวลาเปิดปิดตลาด Forex เท่านั้น เพราะแต่ละช่วงเวลาจะมีการขึ้นลง หรือช่วงเวลาที่ไม่ปกติอยู่ด้วย ทำให้มีเรื่องที่เชื่อมโยงไปถึงสภาพของตลาดและกลยุทธ์การเทรดที่เกี่ยวข้องกับเวลาเปิดปิดดังกล่าวอีกด้วย

ดังนั้นแต่ว่าเราสามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ช.ม. วันจันทร์-ศุกร์ แต่ก็ควรจะเทรด ตอนช่วงเวลาที่ การเข้ามาซื้อขายในปริมาณมากๆ โดยจะมีทั้ง ธนาคาร บริษัทนำเข้าส่งออกสินค้าข้ามชาติ สถาบันการเงินการลงทุนต่างๆ รวมถึงบรรดากองทุน Hedge Fund ต่างๆ

เวลาที่ควรเทรด Forex คือช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายสูง คือช่วงที่มีการ Overlap หรือเวลาตลาดเปิดทับซ้อนกันของแต่ละตลาดนั่นเอง หรือเป็น ช่วงที่มีตลาด Forex เปิดพร้อมกันมากที่สุด และต่างก็เป็นตลาดใหญ่ เช่น Europe, London และ USA ช่วงประมาณ 14.00 – 23.00 น. จะเปิดทั้งหมดทุกตลาดนั้นเอง

ส่วนช่วงที่ไม่ควรเทรดจะเป็นช่วงที่รอยต่อเวลาที่ตลาด Forex สหรัฐฯ กำลังจะปิด ซึ่งเวลาจะอยู่ประมาณ 01.00 – 7.00 น. โดยตลาดในช่วงนี้เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำมากจึงควรหลักเลี่ยงการเทรดในช่วงเวลานี้

อีกเรื่องที่ควรระวังก็คือวันหยุดราชการของสหรัฐอเมริกา จะเป็นวันที่ธนาคารปิดทำการ แม้ตลาด Forex จะเปิดให้ทำการซื้อขายอยู่ แต่สภาพคล่องหรือการซื้อขายสกุลเงิน USD จะเบาบางมาก ทำให้วันเหล่านี้ก็ไม่เหมาะกับการเทรดเช่นกัน

อย่างไรก็ดี แต่ละคู่เงินก็มีเวลาที่แตกต่างออกไป ทำให้การจะเทรดในแต่ละช่วงเวลา ก็จะต่างกัน จึงควรศึกษาทีละคู่เงิน แล้วค่อยๆเรียนรู้ จะทำให้ชำนาญและมีความผิดพลาดในเวลาเทรดได้น้อยกว่า