วิธีการถอนเงินออกจากบัญชีเทรด

การถอนเงินสำหรับผู้ลงทุนมีทั้งหมด 3 ระดับดังนี้

1. การยืนยันตัวตน KYC Level 1 สามารถถอนเงินได้สูงสุด 1,500 USD/วัน
2. การยืนยันตัวตน KYC Level 2 สามารถถอนเงินได้สูงสุด 3,000 USD/วัน
3. การยืนยันตัวตน KYC Level VIP สามารถถอนเงินได้สูงสุด 9,000 USD/วัน

การถอนเงินของระดับ KYC Level 1 และ 2 สามารถทำธุรกรรมได้เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์
การถอนเงินของระดับ KYC Level VIP สามารถทำธุรกรรมได้ทุกวัน

ในแต่ละระดับผู้ลงทุนต้องทำการยืนยันตัวตนและแนบเอกสารให้ครบถ้วนเพียงครั้งเดียวในแต่ละระดับ

การถอนเงินออกจากบัญชีเทรด ผู้ลงทุนต้องทำการ KYC เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเพียงครั้งเดียว ผู้ลงทุนสามารถดูขั้นตอนการยืนยันตัวตน KYC ได้ที่นี่ การยืนยันตัวตน (KYC) Level 1

หากผู้ลงทุนต้องการถอนเงินออกจากบัญชี Copy Trade (PAMM, MAM, Social) ให้ผู้ลงทุนทำการโอนย้ายเงินจากบัญชีที่ต้องการถอนเงิน เข้าสู่บัญชี Payment Account ก่อน จึงดำเนินการในขั้นตอนที่ 1-4 ได้ ท่านสามารถดูขั้นตอนการโอนย้ายเงินได้ที่นี่ การโอนย้ายเงินจากบัญชี PAM, MAM, Social เข้าสู่บัญชี Payment Account

ขั้นตอนที่ 1

1.1 คลิกที่เมนู Funds
1.2 คลิกที่เมนู Transfer

ขั้นตอนที่ 2

2.1 ที่ตัวเลือก From Account ให้เลือกจำนวนเงินในบัญชีที่ต้องการถอน

  • กรณีถอนเงินออกจากบัญชี MT4 ให้เลือกจำนวนเงินในหัวข้อ MT4 Standard หรือ MT4 Cent
  • กรณีถอนเงินออกจากบัญชี Copy Trade (PAMM, MAM, Social) ให้เลือกจำนวนเงินในหัวข้อ Payment Account

2.2 ที่ตัวเลือก To Account ให้เลือกหัวข้อ Fiat
2.3 ที่ช่อง Transfer amount ให้ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอน
2.4 เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยให้กดปุ่ม Transfer

ขั้นตอนที่ 3

3.1 คลิกที่เมนู Wallets
3.2 คลิกที่เมนู Withdraw

ขั้นตอนที่ 4

4.1 ที่ช่องตัวเลือก Select wallet ให้เลือกจำนวนเงินในหัวข้อ Fiat
4.2 เลือก BANK Transfer
4.3  ใส่จำนวนเงินที่จะถอน usd (ขั้นต่ำ 50 USD)

4.4  กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีปลายทางของท่านให้ครบถ้วน

  • 4.4.1  ชื่อธนาคาร
  • 4.4.2  ชื่อประเทศ
  • 4.4.3  เลขบัญชีธนาคาร
  • 4.4.4  ใส่ชื่อบัญชีผู้รับ
  • 4.4.5   –  ( ใส่ขีด hyphen )

*หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบยอดเงินที่ต้องการถอนและรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ต้องการรับเงินให้ถูกต้องทุกครั้ง

4.5 เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม Proceed

ขั้นตอนที่ 5

5.1 ช่องใส่รหัส PIN Code ที่ได้รับจากอีเมล์
5.2 เช็คอีเมล์ของคุณเพื่อดูรหัส PIN Code

ขั้นตอนที่ 6

6.1 รหัส PIN Code
6.2 ใส่รหัส PIN Code
6.3 กดปุ่ม Confirm