การเปิดบัญชี PAMM, MAM, SOCIAL

การเปิดบัญชี PAMM, MAM, SOCIAL มี 2 รูปแบบดังนี้

  • รูปแบบบัญขี Master
  • รูปแบบบัญชี Investor


รูปแบบบัญชี Master
เป็นบัญชีสำหรับบุคคลที่เปิดขึ้นมาเพื่อให้บุคคลที่เป็น Investor ได้ลงทุนร่วมกับผู้ที่เป็น Master โดยผู้ที่เป็น Master จะเป็นผู้ใช้กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆในการทำกำไรแต่เพียงผู้เดียว

รูปแบบบัญชี Investor เป็นบัญชีสำหรับบุคคลที่เปิดขึ้นมาเพื่อลงทุนร่วมกับผู้ที่เป็น Master โดยผู้ที่เป็น Investor ไม่จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์หรือเทคนิคใดๆในการเทรดเอง

เริ่มขั้นตอนการเปิดบัญชี

เข้าระบบ เข้าสู่ระบบ

ท่านสามารถเลือกรูปแบบบัญชีที่ต้องการสร้างได้จาก Tab ด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1

1.1 คลิกที่เมนู PAMM
1.2 คลิกปุ่ม Open Invest account ที่หัวข้อ Investment accounts

ขั้นตอนที่ 2

2.1 ที่หัวข้อ Account Type ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการสร้างบัญชี มีตัวเลือกดังนี้

  • PAMM (Fund Manager)
  • MAM
  • Social Trading

2.2 ที่หัวข้อ Create a password for your account ให้ท่านสร้างพาสเวริดส์ที่ต้องการ
หมายเหตุ โดยพาสเวิรดส์จำเป็นต้องมีอย่างน้อย 7 ตัวอักษร และมีตัวเลขอย่างน้อย 1 หมายเลข, อักษรภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ตัวอักษร (ไม่สามารถใช้อักษรพิเศษและภาษาไทย)

2.3 ทำการ Check box เพื่อยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงและคลิกปุ่ม Open account

ขั้นตอนที่ 3

เสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างบัญชี ให้ท่านทำการเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าระบบไว้ให้เรียบร้อย เพื่อใช้สำหรับ Login กับโปรแกรมติดตามผลการลงทุน เช่น โปรแกรม MetaTrader4

ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการฝากเงินเข้าบัญชีได้ที่นี่ การฝากเงินเข้าสู่บัญชี MT4, PAMM, MAM, SOCIAL

ขั้นตอนที่ 1

1.1 คลิกที่เมนู PAMM
1.2 คลิกปุ่ม Open Master account ที่หัวข้อ Master accounts

ขั้นตอนที่ 2

2.1 ที่หัวข้อ Account Type ให้เลือกชนิดบัญชีที่คุณต้องการสร้างบัญชี
2.2 ที่หัวข้อ Leverage ให้เลือกค่าที่คุณต้องการ

2.3 ที่หัวข้อ Create a password for your account ให้ท่านสร้างพาสเวริดส์ที่ต้องการ
หมายเหตุ โดยพาสเวิรดส์จำเป็นต้องมีอย่างน้อย 7 ตัวอักษร และมีตัวเลขอย่างน้อย 1 หมายเลข, อักษรภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ตัวอักษร (ไม่สามารถใช้อักษรพิเศษและภาษาไทย)

2.4 ทำการ Check box เพื่อยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงและคลิกปุ่ม Open account

ขั้นตอนที่ 3

เสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างบัญชี ให้ท่านทำการเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าระบบไว้ให้เรียบร้อย เพื่อใช้สำหรับ Login กับโปรแกรมติดตามผลการลงทุน เช่น โปรแกรม MetaTrader4

ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการฝากเงินเข้าบัญชีได้ที่นี่ การฝากเงินเข้าสู่บัญชี MT4, PAMM, MAM, SOCIAL