การโอนย้ายเงินจากบัญชี PAMM | MAM | Social Trade
เข้าสู่บัญชี Payment Account

Connect To Metatrader4 (MT4)

เข้าระบบ เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่เมนู PAMM

ขั้นตอนที่ 2

2.1 เลือกบัญชี Copy Trade (PAMM, MAM, Social) ที่ท่านต้องการโอนย้ายเงินไปยังบัญชี Payment Account และเลือกที่ Withdraw

2.2 เลือกที่ Withdarw
2.3 ช่อง To เลือกโอนไปยังบัญชี Payment Account
2.4 ที่ช่อง Amount ให้ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอน เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยให้กดปุ่ม Withdrawal

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบยอดเงินและผลการโอนย้ายเงินไปยังบัญชี Payment Account

3.1 คลิกที่ Logo ของ STRIKE PRO เพื่อกลับไปยังหน้า DASHBOARD
3.2 เลื่อนขึ้นด้านบนจะพบหัวข้อ Payment Account
3.3 หากดำเนินการโอนย้ายเงินสำเร็จจะมียอดเงินปรากฏขึ้นในหัวข้อ Equity

จากนั้นผู้ลงทุนจะสามารถทำการถอนเงินในขั้นตอนถัดไป โดยศึกษาขั้นตอนได้ที่นี่ วิธีการถอนเงินออกจากบัญชีเทรด