VOCABULARY

Close ราคาปิด
Open ราคาเปิด
Last ราคาล่าสุดเทียบจากวันก่อนหน้า
Bid ราคาเสนอซื้อ
Offer ราคาเสนอขาย
High ราคาสูงสุดของวัน
Low ราคาต่ำสุดของวัน
Celling ราคาหุ้นที่สูงสุดในวันนั้น คิดเพิ่มขึ้น30%จากราคาเปิด (มีการปรับตัวเลขเป็น 15% ชั่วคราวในช่วงระหว่างวันที่ 18 มี.ค. จนถึงไม่เกิน 30 มิ.ย. 2563)
Floor ราคาหุ้นที่ต่ำสุดในวันนั้น คิดลดลง30%จากราคาเปิด (มีการปรับตัวเลขเป็น 15% ชั่วคราวในช่วงระหว่างวันที่ 18 มี.ค. จนถึงไม่เกิน 30 มิ.ย. 2563)
ATO คำสั่งซื้อขายที่ราคาเปิดตลาด
ATC คำสั่งซื้อขายที่ราคาปิดตลาด
MP ชื้อขายทุกราคาที่โชว์ตรง Bid/Offer
PE (price/earning) – อัตราส่วนระหว่างราคาหุ้นเทียบกับกำไรต่อหุ้น
EPS (earning per share) – กำไรต่อหุ้น คำนวณได้จากการเอากำไรสุทธิหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด
VI เน้นถือระยะยาวและกินเงินปันผล
นักลงทุนสายผสม (Hybrid) เลือกหุ้นด้วยการวิเคราะห์แบบสายพื้นฐาน แต่หาจังหวะปล่อยขายและช้อนซื้อตามโอกาส
Day trade การซื้อและขายหุ้นให้จบในวันเดียว ไม่ถือหุ้นข้ามวัน
Swing trade การถือหุ้นข้ามวัน เพื่อรอจังหวะขายที่ดีที่สุด ซึ่งอาจะยาวถึงเป็นอาทิตย์
Value Investor (VI) – วิเคราะห์การเติบโตและงบประมาณของบริษัท ก่อนจะเลือกซื้อหุ้นเพื่อถือระยะยาว
Run trend เมื่อหุ้นที่ถือไว้มีการขยับราคาขึ้นและทำกำไรให้ได้ แต่ยังไม่ปล่อยขายเพราะคาดได้ว่าจะพุ่งขึ้นอีกเรื่อยๆ
Channel Trade ซื้อหุ้นที่แนวรับ และขายหุ้นที่แนวต้าน
Break Out เตรียมเข้าซื้อหุ้นเมื่อราคาทะลุแนวต้านที่ราคา high เก่า ซึ่งจะเป็นขาขึ้นมีแนวโน้มที่ราคาจะสูงขึ้นอีก
Buy on dip เข้าซื้อหุ้นที่ราคาขึ้น ในราคาที่ถูกที่สุดของช่วงนั้น หรือที่เรียกกันว่า ย่อตัว
หุ้น
Sideway หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวของราคาไม่หวือหวา ไม่ลงต่ำหรือขึ้นสูงจนเบรกไฮ มีราคาไฮและโลวใกล้เคียงกันในแต่ละวัน
หุ้น
Uptrend uptrend – หุ้นที่มีการขึ้นเยอะ ลงน้อย ราคาไฮและราคาโลวขยับขึ้นทุกวัน
หุ้น
Downtrend หุ้นที่มีการขึ้นน้อย ลงเยอะ ราคาไฮและราคาโลวลดลงทุกวัน
Spread ช่วงราคา – การขยับขึ้นลงของราคาสำหรับการเสนอซื้อเสนอขายจะต้องเป็นไปตามช่วงราคาที่กำหนดโดยขึ้นอยู่กับระดับราคาของหุ้นตัวนั้นๆ
Circuit breaker เกิดขึ้นเมื่อ SET index ลดลงถึง 10% ของค่าดัชนีปิดในวันทำการ จะหยุดทำการซื้อขายชั่วคราวเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง แต่ถ้ายังตกอีกถึง20% จะหยุดทำการถึง1ชั่วโมง
Cut loss เมื่อมีความผิดพลาดในการเทรด การคัทลอสคือการหาวิธีเทรดให้สูญเสียน้อยที่สุด
Overlap ลงทุนกับหลายกองทุน แต่กองทุนเหล่านั้นลงทุนในหุ้นตัวเดียวกัน ทำให้เป็นการลงทุนซ้ำซ้อนไม่มีการกระจายความเสี่ยง
ลิ่ง ราคาหุ้นขึ้นไปถึงราคา ceiling
ฟลอร์ ราคาหุ้นลงมาถึงราคา floor
เด้ง หุ้นที่ถืออยู่ราคาพุ่งขึ้นสูง ทำกำไรให้มาก
ขายหมู ขายหุ้นที่กำลังขึ้นไปในราคาถูก
ซื้อควาย ซื้อหุ้นที่กำลังลงในราคาสูง
ขึ้นรถ ซื้อหุ้นทันตอนที่ราคาหุ้นกำลังขึ้น
ตกรถ ซื้อหุ้นไม่ทันและราคาหุ้นได้ขึ้นไปแล้ว
ติดดอย หุ้นที่ซื้อมาราคาตกลงเรื่อยๆ ขายไปก็ขาดทุนจึงยังขายไม่ได้ต้องถือรอ
หลุดดอย ราคาหุ้นที่ตกไปขึ้นมาเลยราคาซื้อ
ดาวตก ดาวโจนส์ตก หมายถึงค่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Dowjones ตกทำให้มีแนวโน้มที่ตลาดหุ้นไทยจะตกตาม